Navrhuji řešení, která fungují.

Funkční řešení

Petr Šuba © 2009 - 2019 www.petrsuba.cz
Freelancer, designer, idea maker a táta.