Vnímám vaší značku komplexně.

MUDr. MAURER

Klient: MUDr. Josef Maurer
Značka: MUDr. Maurer
Realizace: podzim 2012
Odkaz: www.amb-mudrmaurer.cz

Info: návrh a vytvoření logotypu, zpracování vizitek a tiskovin

 

MUDr. Josef Maurer spojil své medicinské zaměření se sportem a speci- alizuje se na léčbu pohybového aparátu sportovců. Má téměř dvacetiletou praxi na chirurgickém oddělení Nemocnice ministerstva vnitra v Praze. V roce 1998 si otevřel privátní ambulanci a poradnu pro pohybový aparát. Jeho ordinace se nachází na Poliklinice Budějovická - Antala Staška 80, Praha 4. Na ambulanci se můžete potkat nejen se sportovci, ale i s tanečníky nebo baletkami z Národního divadla. Všichni zmínění pacienti mu plně důvěřují. Pan doktor Maurer, je špičkový chirurg, který atestoval I. a II. stupeň chirurgie, absolvoval různé odborné stáže ne předních pracovištích v České republice a v zahraničí. Publikuje a přednáší nejen lékařšké veřejnosti, ale i sportovcům a trenérům.

MUDr. Josef Maurer - operace, koleno, tříslo

Pro více informací o jeho lékařské praxi navštivte > www.amb-mudrmaurer.cz

Petr Šuba © 2009 - 2021 www.petrsuba.cz
Digitální tisk & rámování obrazů Vrchlabí // Tiskárna, velkoformátový a ofsetový tisk