Vnímám vaší značku komplexně.

NAV Flight Services

Klient: NAV Flight Services
Značka: URANOS
Realizace: podzim 2013
Odkaz: www.nav.eu

Info: re-design firemní identity
a postupné budování značky

 

Požadavek na změnu firemní identity společnosti NAV Flight Services s.r.o. přišel spolu s nasazením nového softwaru URANOS. URANOS je systém plánování IFR letů s celosvětovým pokrytím dat. S možností jej variabilně sestavit podle požadavků a potřeb zákazníka. Tento systém obsahuje nástroje pro komplexní, ale především rychlé a snadné plánování letů.

Společnost NAV Flight Services, s.r.o. uspěla ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji programu TIP na řešení projektu FR-TI/051 „Optimalizace plánování letu“, proto byl tento projekt realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Uranos patří k nové generaci softwarů pro plánování letů, které reflektuje potřeby zákazníků. Nabízí komplexní řešení pro plánování letů, které je vhodné pro celý svět. URANOS je výjimečný pro svoje jednoduché a intuitivní ovládání, tím je činnost dispečerů a pilotů jednodušší a jejich práce rychlejší a efektivnější.

Vrcholem tiskových prezentačních materiálů pro mne byla čínská mutace letáku, která vycházela sice z anglické mutace, nicméně DTP sazba byla opravdu zajímavá... :)

REFERENCE KLIENTA

V případě, že vám záleží na dodržování firemní strategie v rámci komu- nikace vaší společnosti, nebo produktu, potřebujete kreativní a inovativní zpracování a lpíte na dodržování termínů... pak jste na správné adrese.

S panem Petrem Šubou jsem se profesně seznámila až po mém vstupu do společnosti NAV Flight service s r.o. Z předcházejících společností jsem měla zkušenosti především z mezinárodních síťových agentur a byla jsem zvyklá na vysoký standard výstupů. Byla jsem příjemně překvapená profe- sionálním přístupem, kreativním zpracováním, které ale bylo realizovatelné a především v souladu s firemní strategií. Cením si dodržování dohodnutých termínů a rychlé realizace.

Společně jsme realizovali: nový firemní design, včetně loga produktu; www stránky na základě nového firemního designu - verze česká, anglická a ruská; propagační materiály k novému produktu - anglická a čínská verze; inzerce k novému produktu; firemní vizitky, příprava firemního templatu pro prezentace apod.

Ing. Lenka Jarolímová, NAV Flight Services s.r.o.
www.nav.eu

Petr Šuba © 2009 - 2021 www.petrsuba.cz
Digitální tisk & rámování obrazů Vrchlabí // Tiskárna, velkoformátový a ofsetový tisk