Navrhuji řešení, která fungují.

Efektivní podpora prodeje

Účelem podpory prodeje bývají zejména podněty, kdy chceme podpořit nákup našeho zboží. Pro podporu prodeje můžeme využít různé mechanizmy, jako jsou věrnostní programy, soutěže, tištěná reklama v podobě „akčních“ letáků, či reklama v mediích atd.

Nejprve je důležité specifikovat, jakou cílovou skupinu zákazníků chceme oslovit a jakým způsobem. Obchodní společnost by si měla stanovit nejprve vlastní cíle. Jaké nástroje pro podporu jsou pro ní nejbližší a čím chce na zákazníky působit. Nikdy nesmíme zapomínat ani na naše obchodní partnery, zvláště pak při důležitých událostech jako jsou narozeniny, vánoce a vždy jim dát najevo spokojenost týkající se spolupráce. Mechanizmů kterými můžeme oslovit veřejnost je nepřeberné množství od velkých venkovních poutačů až po drobné nášivky či samolepky. Velice zajímavým a pružným mechanizmem pro podporu prodeje se v průběhu posledních několika let do popředí dostává i internet a s ním spojená celková péče a reklama o firemní prezentaci pomocí webových stránek s kompletním portfoliem firmy a designem doprovázená s jejich produkty.

Podpora prodeje je jedním z nástrojů nepřímé komunikace v marketingu. Je využívána výrobci a distributory, velkoobchody, maloobchody jak pro různé služby tak produkty. Účelem podpory prodeje bývají podněty, kdy chceme podpořit a zviditelnit firmu či vybraný produkt (např. novinku). K tomuto účelu podpory můžeme využít různé mechanizmy a nástroje, které jsou nám k dispozici. V oblasti spotřebitelské propagace se jedná např. o věrnostní programy, bonusy, soutěže, spotřebitelské akce, zvýhodněná balení a v oblasti obchodní propagace tam patří nákupní srážky, zboží na víc (zdarma) nebo podíl na reklamě (např. tištěná reklama - letáky, tiskoviny, či reklama v tisku atd.).

K upoutání pozornosti ze strany zákazníka můžeme několika způsoby. Nejedná se pouze o vzhled společnosti, jednou z důležitých měřítek, jak získat zákazníka je firemní politika. Snažit se o nejužší přístup ke každému jednotlivci, vědět jak oslovit a co důležitého skutečně nabídnout. Podpora prodeje pomůže zvýraznit celkové postavení firmy na trhu a zviditelnit tak nejen firmu, ale dokáže nenuceným způsobem postavit do popředí novinky, o kterých si myslíme, že by měl být zákazník informován.

Petr Šuba © 2009 - 2021 www.petrsuba.cz
Digitální tisk & rámování obrazů Vrchlabí // Tiskárna, velkoformátový a ofsetový tisk