Navrhuji řešení, která fungují.

Příroda nás učí i léčí...

Bára Volfová získala grant v rámci projektu THINK BIG na zorganizování zábavně naučného odpoledne na eko farmě No Limits - Prostřední Lánov 81.

Jsou vypsány tři termíny, resp. víkendy, kdy si budete moci vyzkoušet hipoterapii, canisterapii a další aktivity s využitím koní (AVK). Nebudou samozřejmě chybět ani další zvířátka, která žijí na farmě a doprovodný program - tvoření z přírodnin...

...a protože mne Bára oslovila, zda bych jí nevytvořil plakát a letáčky > souhlasil jsem. :)

poster-priroda-think-big-01_478x679.png

 

Petr Šuba © 2009 - 2021 www.petrsuba.cz
Digitální tisk & rámování obrazů Vrchlabí // Tiskárna, velkoformátový a ofsetový tisk